Sluiten
Sluiten
Over de Stichting

Shenron Foundation

Wie zijn we, wat doen we en waarom doen we het.
ANBI Informatie

Naam: Stichting Shenron
RSIN
: 861148514

Contactgegevens:

maarten@ictzaakwaarnemer.nl
Mobiel (Hessel Mudde)
Mobiel (Maarten Goedmakers)

Doelstelling

Het bevorderen en ondersteunen van activiteiten gericht op het vergroten van de kans gelijkheid op de Nederlandse (ICT) arbeidsmarkt. De stichting heeft ten doel de instroom van kansarme jongeren in de (meest perspectiefrijke sector) ICT te bevorderen. Wij doen dit door mensen educatie te bieden van heel veel verschillende onderwerpen binnen de ICT. Hierbij hoort ook het verbeteren van het imago van de ICT-branche.

Hoofdlijnen Beleidsplan
Bestuurders inclusief functie:

Hessel Mudde

voorzitter

Verantwoordelijk voor:

 • Aangaan van samenwerkingen
 • Subsidies- en liquide middelen aantrekken
 • Opstellen van het aanbod vanuit de stichting
 • Zorg dragen voor promotie/ marketing

Maarten Goedmakers

penningmeester

Verantwoordelijk voor:

 • Beheer van liquide middelen (Hierop geldt een dubbele controle door Maarten Goedmakers en de accountant)
 • Fondsenwerving


Missie

Kansarme jongeren helpen aan een perspectiefvolle carrière in de ICT. Dit kunnen we realiseren door hen te doen inzien dat het een prachtige sector is en door hen te voorzien van het best mogelijke lesmateriaal en ondersteuning.

Visie

Iedereen heeft recht op kwalitatief hoogstaand onderwijs en een mooie carrière. De ICT-sector biedt daarin de beste kansen.

Beleidsplan voor komende 3 jaar

Ambities

Ten minste 50 kansarme jongeren enthousiasmeren voor een carrière in de ICT. Om dat te bewerkstelligen dienen we eerst het imago van de sector te verbeteren. Om dat te realiseren zijn we een campagne gestart met een bekende influencer. Daarbij willen wij jongeren de nodige ondersteuning bieden en hen in staat stellen om hun doel te bereiken. Om in de toekomst meer impact te kunnen maken zullen wij ook op zoek gaan naar partners en donateurs voor de stichting. Naarmate de stichting meer liquide middelen verwerft kunnen we steeds meer jongeren helpen zonder dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van onze dienstverlening. Tevens is het ons doel om de jongeren op termijn ook te helpen met het vinden van stageplaatsen alwaar zij de theorie in praktijk kunnen brengen.

 1. We zullen per kwartaalverslag uitbrengen van de vorderingen op dit vlak.
 2. Resultaten zullen worden gedeeld op stichtingshenron.nl

Sterke en zwakke punten

Sterke punten
 • Onze bestuurders hebben een groot netwerk binnen de ICT-sector.
 • We hebben een zeer ervaren mediabureau als partner. Zij zullen ons helpen om alle uitingen aantrekkelijk te maken voor de jeugdige doelgroep.
Zwakke punten
 • Onze bestuurders zijn wegens werk-gerelateerde verplichtingen niet in staat om zich voltijd in te zetten om de doelstellingen van de stichting te realiseren.


Strategische Doelstelling
De voorzitter legt maandelijks contact met nieuwe bedrijven en instellingen t.b.v. fondsenwerving en het vergroten van het lesmateriaal-aanbod aan jongeren. We mikken hierbij concreet op:
 1. 10.000 euro gedurende de eerste twee jaar
 2. Interessante aanvullingen op ons aanbod aan de jongeren (denk aan nieuwe cursussen, evenementen enzovoorts)
Voorzitter legt maandelijks contact met nieuwe scholen en stichtingen om zo in aanraking te komen met jongeren voor wie het aanbod interessant zal zijn.
 1. Conform onze bezoldigingsregelement krijgt de voorzitter uitsluitend de reiskosten vergoed.

Alle partners en donateurs ontvangen een 6-maandelijkse voortgangsrapportage in de vorm van een nieuwsbrief.

De voortgang van de stichting zal op de website (www.stichtingshenron.nl) gepubliceerd worden.

Beloningsbeleid

De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden eventuele onkosten vergoed. Het is mogelijk dat hier op lange termijn een vaste medewerker, met een vast salaris, bij komt.

Uitgeoefende activiteiten

 • Campagne op touw gezet ter bevordering van het imago van de ICT-sector in Nederland. In samenwerking met Défano Holwijn.
 • Vaak geholpen bij het geweldige Weekend College initiatief op het ROC van Amsterdam Zuidoost.
 • Schitterende gaming PC. Een schitterende gaming PC geregeld voor een jongen van 12 met een oorlogstrauma (video erbij!). Hij heeft geleerd waarom je kiest voor bepaalde componenten en mocht de PC zelf in elkaar zetten. Hartstikke leerzaam, en na afloop ging de PC mee naar huis! Hierbij kregen we hulp van Samin ICT & Sound , Ingram Micro NL & Azerty.
 • Hulp gebonden bij een re-integratietraject.
 • Microsoft certificeringen. Een MBO ICT student geholpen met zijn Microsoft certificeringen. We hebben lesmateriaal beschikbaar gesteld, begeleiding geboden en zijn examens bekostigd.

Huidige situatie

Momenteel zijn we hard op zoek naar partners en donateurs die ons willen en kunnen helpen om de campagne met Défano Holwijn tot een succes te maken!

Financiën

De eerst donaties zullen komen uit ICTZaakwaarnemer b.v. als schenking om de stichting startende te krijgen en haar eerst 30 licenties aan te schaffen. Daarna zijn meerdere schenkingen mogelijk wanneer de omstandigheden dit toe laten.  Verwacht wordt dat in het eerste jaar een bedrag van rond de 3000 euro wordt gedoneerd.

Licentiekosten variëren van 40 tot 130 dollar afhankelijk van wat passend is voor de betreffende persoon.

De stichting zal voldoende werkkapitaal voor handen dienen te hebben om aan de jaarlijkse betalingen aan Pluralsight te kunnen voldoen.

Verder zijn er kosten denkbaar op het gebied van:

Marketing

 • Media-uitingen om de jeugd te bereiken
 • Influencers om jeugd te enthousiasmeren
 • Uiteraard geniet het de voorkeur om hier mensen voor te vinden die binding hebben met de doelstelling van de stichting en derhalve geen kosten in rekening zullen brengen.

ICT kennis

 • Inhuur externe ICT-specialisten t.b.v. lesgeven op locatie o.i.d.
 • Aanvullende diensten aanschaffen die als aanvulling kunnen dienen op de diensten van Pluralsight

Kosten accountant